Közérdekű információ

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A társaság neve: FESZOFE Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített neve: FESZOFE Nonprofit Kft.
A társaság székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 89.
A társaság telephelyei: 1097 Budapest, Illatos út 6.
1095 Budapest, Gát utca 25. fsz.1.
1098 Budapest, Toronyház utca 11/b.
1097 Budapest, Ecseri út 25. fsz.1.
1097 Budapest, Osztag utca 13. fsz.1.
1093 Budapest, Boráros tér 2. fsz.5.
A társaság alapítója: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (100% tulajdoni hányad)
  az alapító székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14.
  az alapító statisztikai számjele: 15735722-8411-321-01
  az alapító adószáma: 15735722-2-43
  képviseli: Baranyi Krisztina polgármester
A társaság ügyvezetője: Polyák Béla
A társaság adószáma: 18229329-2-43
A társaság cégjegyzék száma: 01 09 890519
A társaság bankszámla száma: 12001008-00173117-00800002
A társaság statisztikai számjele: 18229329-8899-572-01
A társaság gazdálkodási formakódja: 572
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú
A társaság, alapító okirat szerinti főbb közhasznú tevékenységi körei: – növénytermesztési szolgáltatás
– munkaközvetítés
– szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
– m.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
– zöldterület-kezelés
– egyéb takarítás
– egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális igazgatás (kivéve társadalombiztosítás) igazgatása
– út, autópálya építése
Elérhetőségek:
Telefon (központ): +36 1 455 0617
Fax: +36 1 216 1588
E-mail:
Weblap: www.feszofe.hu

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége

Ügyvezető: Polyák Béla
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Gazdasági vezető: Borka-Szász Tamás
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Szervezési vezető:
Telefon (központ):
E-mail:

Közterületi Ágazatvezető: Nagy Ferenc
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Textil Ágazatvezető: Hunyadvári Erzsébet
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Csomagoló Ágazatvezető: Németh Zsolt
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Felügyelő Bizottság

Elnök: Nagy Anikó
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

Tagok: Zólyomi Mátyás és Keresztes Dávid
Telefon (központ): +36 1 455 0617
E-mail:

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége és az ügyfélfogadási rend

Ügyfélkapcsolat: Polyák Béla ügyvezető
Ügyfélfogadási rend: e-mailben előre egyeztetett időpontban

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felettes szerv (tulajdonos): Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Cím: 1092 Budapest IX. kerület, Bakáts tér 14.
Telefon (központ): +36 1 215-1077 vagy +36 1 217-0852
E-mail:
Web: www.ferencvaros.hu

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamit a szervezti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

2009. évi CXXII. törvény
2011. évi CLXXV. törvény
2011. évi CLXXXI. törvény
2011. évi CXII. törvény

Szervezeti és Működési Szabályzat
Alapító Okirat
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok
Javadalmazási szabályzat

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Az alábbi feladatokat végezzük a 2022. évben.

Közszolgáltatás megnevezése: Fizetett díj bruttó mértéke:
Virágágyások beültetése, fenntartása 14 612 964 Ft
Növényszigetek, Plant. 17 464 880 Ft
Cserjék, sövények 6 958 476 Ft
Gyep és pázsit kaszálás 65 914 368 Ft
Őszi lombgyűjtés 14 311 520 Ft
Kutyafuttatók fent. Takar. 2 753 500 Ft
Öntözőrendszerek 10 660 100 Ft
Virágok kandelbereken 1 788 520 Ft
Kertészeti mellékt. Tároló renberakás 15 950 001 Ft
Új fák cserjék öntözése 3 381 350 Ft
Parkberendezési tárgyak karbant. 5 080 000 Ft
Kátyúzás 5 894 320 Ft
Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés 39 877 640 Ft
Homokozó fenntartás,takarítás 1 573 060 Ft
Gyommentesítés járdaszegélyek 24 230 000 Ft
Hulladékgyűjtő, kutyaürülékgyűjtő ürítése 4 000 000 Ft
Járda napi takarítása önkorm. Tul. Telkelnél*
Gyommentesítés, parlagfűmentesítés önkorm. Tul. Telkelnél*
Járda hó jég síkosságmentesítés önkorm. Tul. Telkelnél+
Parkgondnoki tevékenység 6 596 936 Ft
Illegális hulladéklerakó felszámolása 11 952 365 Ft
Eseti megrendelés 20 000 000 Ft

*A feladat a “Járda, tér, játszótér, parki útburkolat takarítás, síkosságmentesítés” feladat részeként, napi feladatellátás keretén belül történik.

Közérdekű adatok igénylését az alábbi e-mailcímen teheti meg:

III. Gazdasági adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti éves beszámolója, vagy éves költségvetés beszámoló

2015. évi beszámoló
2016. évi beszámoló
2017. évi beszámoló
2018. évi beszámoló
2019. évi beszámoló
2020. évi beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamit költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke

2021. I. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 139 fő 23 852 315 Ft/hó 95 413 Ft

2021. II. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 171 fő 30 846 035 Ft/hó 95 413 Ft

2021. III. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 6 fő 3 554 254 Ft/hó
Munkavállalók 181 fő 33 350 821 Ft/hó 95 413 Ft

2021. IV. név

Besorolás Alapbér Bérpótlék Egyéb pótlék Összesen Béren kívüli juttatás
Vezető állású tisztségviselők
Vezető állású munkavállalók 4 fő 2 351 250 Ft/hó 3 096 250 Ft
Munkavállalók 184 fő 44 368 196 Ft/hó 416 239 Ft 34 429 650 Ft

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

2015. évi közhasznúsági jelentés
2016. évi közhasznúsági jelentés
2017. évi közhasznúsági jelentés
2018. évi közhasznúsági jelentés
2019. évi közhasznúsági jelentés
2020. évi közhasznúsági jelentés

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamit koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa) tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

Szerződések 2022

	3/2022, Boróka ’98 Kft,  Évelőágyások kialakítása és helyreállítási munkálatok a Haller Parkban
	5/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	18/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	19/2022, Class-Földgép Kft., Vállalkozási szerződés, Zöld hulladék (falevél) összegyűjtése és elszállítása kijelölt lerakóhelyre
	24/2022, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	25/2022, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB foglalkoztatáshoz nyújtható egyéni támogatásra
	27/2022, Boróka ’98 Kft., Vállalkozási keretszerződés, kiemelt növényszigetek és szöldterületek gondozási feladatainak elvégzése

Szerződések 2021

	4/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 16.sz.módosítása
	5/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés módosítása
	7/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, MMK munkavállalók REHAB egyéni támogatás
	13/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatala, Hatósági szerz. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
	15/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Hatósági szerződés országos hajléktalan mintaprogram támogatása
	20/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 1. számú módosítása
	21/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Támogatási szerződés
	59/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Vállalkozási szerződés
	62/2021, Budapest Főváros Kormányhivatala, Keret- és Támogatási Szerződés Módosítása
	60/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 2. számú módosítása
	84/2021, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Közszolgáltatási szerződés 3. számú módosítása
	85/2021 , Boróka ’98 Kft, Zöldhulladék elszállítása lerakóhelyre
	94/2021, Pécsi Mérlegstúdió Kft, Hídmérleg telepítés
	107/2021, Budapest Főrváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, Haller Park felújítási munkálatai
	2015. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2016. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2017. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2018. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2019. évi 5 millió forint feletti szerződések
	2020. évi 5 millió forint feletti szerződések

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

Feladat Keretösszeg (nettó) Eddig felhasznált összeg
Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Közigazgatási területén, közterületein lévő gyepfelületek kezelése, külterjes kaszálása (50_2021) 23 500 000 Ft
(szerződés)
(szerződés)
23 490 007 Ft
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában és kezelésében lévő kiemelt növényszigetek és zöldterületek gondozási feladatainak elvégzése, öntözőrendszerek, ivó kutak, vízvezetékek javítása, karbantartása, esetenkénti cseréje. (36_2021) 53 000 000 Ft
(szerződés)
50 099 031 Ft

A FESZOFE Nonprofit Kft. a 2009 évi CXXII Tv. értelmében adatközlési kötelezettségének az alábbiakban tesz eleget.

Ügyvezető 2021. évi bruttó munkabér Végkielégítés Felmondási idő
Márton József 10 620 000 Ft Mt. szerint Mt. szerint
Vezető Tisztségviselők Megbízási díj
Felügyelő Bizottság Elnöke
Nagy Anikó
2021. évi bruttó megbízási díj
1 440 000 Ft
Felügyelő Bizottsági Tagok
Keresztes Dávid és Zólyomi Mátyás
2021. évi bruttó megbízási díj
960 000 Ft /fő

Archívum

Alapító Okirat 2020.10.01. és módosítása
Alapító Okirat 2021.04.21.
Alapító Okirat 2021.04.21. módosítása
Alapító Okirat 2021.06.14. és módosítása